Blog

Co to są magazyny energii?

Autor: admin. Data 07.14.2021

Co to są magazyny energii? thumbnail

Magazyny energii są urządzeniami przeznaczonymi do składowania energii elektrycznej. Ich popularność stale wzrasta dzięki dużemu zainteresowaniu fotowoltaiką i montowaniu paneli na domach prywatnych oraz na terenach przemysłowych. Co się dzieje z prądem produkowanym przez panele fotowoltaiczne? Jest on najczęściej zużywany na bieżące potrzeby. Jednak powstająca nadwyżka jest kierowana do sieci energetycznej. Fotowoltaika nie produkuje prądu w nocy, ale dzięki nagromadzonej energii w ciągu dnia istnieje możliwość jej wykorzystania. Co trzeba wiedzieć? Za przechowywanie naszej nadwyżki prądu, elektrownia pobiera z niego do 30%. Jak tego uniknąć?Tylko dzięki korzystaniu z magazynu energii.

Co to są magazyny energii?

Wytworzona przez naszą instalację fotowoltaiczną energia jest przesyłana do urządzeń będących ogniwem galwanicznym, inaczej mówiąc do akumulatorów, których zadaniem jest magazynowanie energii elektrycznej w formie substancji chemicznej. Jeżeli zaistnieje potrzeba wykorzystania nadwyżki zostanie ona przekształcona i zwrócona w postaci prądu. Można więc stwierdzić, że magazyn energii jest doskonałym sposobem jej przechowywania w sytuacji, gdy produkcja jest większa niż aktualny popyt. Jest to najlepsza metoda na wykorzystanie przechowywanej energii w czasie zwiększonego zapotrzebowania.  

Korzyści jakie zapewniają magazyny energii

Wykorzystywanie wyprodukowanej nadwyżki energii do własnych celów. Posiadając instalację fotowoltaiczną (PV) bez możliwości  przechowywania energii, trzeba ją przesłać do sieci energetycznej, z której powróci w 70-80%.  Aby uniknąć takiej straty, wystarczy skorzystać z magazynu energii i mieć do dyspozycji całą swoją produkcję.

Niezależność energetyczna jest dążeniem nie tylko przedsiębiorców, ale również osób prywatnych. Wszyscy potrzebują wydajnego zabezpieczenia na wypadek braku dostawy prądu. Awarie zasilania, trudne warunki pogodowe nie spowodują już zatrzymania produkcji, czy braku możliwości korzystania z urządzeń AGD, RTV, ponieważ właściciel fotowoltaiki będzie mógł korzystać z magazynu energii w każdej sytuacji.

Jakie technologie służą do magazynowania energii elektrycznej?

Obecnie dostępne są różne rodzaje technologii magazynowania energii elektrycznej, np.: mechaniczne w postaci magazynów sprężonego powietrza, elektrochemiczne, czyli ładowalne baterie oraz akumulatory. Również chemiczne w postaci ogniw paliwowych, termiczne poprzez akumulację ciepła jawnego czy elektryczne poprzez superkondensatory. Jednak najbardziej powszechną metodą jest magazynowanie nadwyżki produkcji energii elektrycznej w akumulatorach. Osoby prywatne w swoich domach wykorzystują sposób elektrochemiczny, natomiast w dużych farmach fotowoltaicznych, stosowane jest magazynowanie chemiczne oraz mechaniczne.  

Jak działają w praktyce magazyny energii?

Akumulatory są najbardziej znanym sposobem na stworzenie magazynu energii elektrycznej która została pozyskana z odnawialnych źródeł energii. Akumulatory to inaczej ogniwa wtórne, które mogą być wielokrotnie wykorzystywane i ponownie ładowane prądem.Takie akumulatory magazynują po czym oddają energię a to dzięki zachodzącym odwracalnym reakcjom chemicznym. Reakcje powstają w elektrolicie a także na styku elektrod i elektrolitu. 

Jakie akumulatory mogą służyć jako magazyny energii: 

  • Kwasowo-ołowiowy.
  • Litowo-jonowy.
  • Litowo-polimerowy.
  • Niklowo-kadmowy.

Najczęściej wykorzystywane są akumulatory kwasowo-ołowiowe i litowo-jonowe. Każda osoba, każda firma, gospodarstwo rolne posiadający instalację fotowoltaiczną potrzebują magazynów energii elektrycznych.To doskonała alternatywa dla ludzi, którzy nie są w stanie spożytkować całej produkcji energii pochodzącej z paneli słonecznych, ale chcą ją zużyć tylko na własne potrzeby. Regiony, w których często zdarzają przerwy w dostawie prądu szybko odczują korzyści z korzystania z magazynu energii.

Przedsiębiorstwa przemysłowe oraz rolnicy odczuwają funkcjonalność magazynów energii poprzez ich pracę:

  • Regulowanie moc w sytuacji nierównomiernej pracy źródeł odnawialnych.
  • Zabezpieczenie potrzeb na energię elektryczna w szczytowych momentach.
  • Usuwanie wszelkich zakłóceń powodujących obniżenie jakości energii.
  • Zminimalizowanie efektów przeciążeń w sieci energetycznej.
  • Regulowanie napięcia oraz zarządzanie mocą bierną.

Trzeba mieć świadomość, że długie przerwy w dostarczaniu energii elektrycznej mogą mieć tragiczne skutki, nie tylko w postaci utraty zysków, ale także utraty życia. Zachodzące zmiany klimatyczne powodują wzrost częstotliwości niebezpiecznych zjawisk pogodowych i wzrost przestojów.

Co przemawia na korzyść magazynów energii?

Magazyny energii to najefektywniejsza metoda maksymalizująca elastyczność sieci zasilających i umożliwiająca najlepsze wykorzystanie jej zasobów. Należą do nich magazyny centralne (MW megawat i MWh megawatogodzina) a także magazyny rozproszone ze zmniejszonymi mocami (kW kilowat i kWh kilowatogodzina). Jak w Polsce wygląda rynek takich magazynów? Niestety był on blokowany przez brak uregulowań prawnych. Jednak w lipcu 2021 roku weszła w życie Nowelizacja Prawa Energetycznego, która całościowo unormowała status prawny magazynowania energii, co obecnie jest oddzielnym przedmiotem działalności zakładu energetycznego. Aby realizować nakłady w magazyny energii operatorzy systemu dystrybucyjnego prądu mają możliwość uzyskania dotacji.

Odpowiednio zaprojektowane magazyny energii to nie tylko gwarancja dodatkowej odporności sieci, ale również to możliwość ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz lokalnych emisji do powietrza. Magazyny energii staną się elementem infrastruktury energetycznej, których przeznaczeniem jest ułatwienie zużycia energii z własnych źródeł odnawialnych. Rozwijający się systemu magazynów energii w naszym kraju to możliwość stworzenia polskiej branży magazynowania energii elektrycznej. Powstanie korzystnych warunków dla rozwoju takich systemów to nadzieja na rozwój w Polsce nowej dziedziny gospodarczej, szybszy rozwój gospodarczy i powstanie nowych miejsc pracy.