Blog

Czy w Polsce będą produkowane magazyny energii?

Autor: Adam Grabowski. Data 02.21.2022

Czy w Polsce będą produkowane magazyny energii? thumbnail

Czy w Polsce będą produkowane magazyny energii? Sejm uchwalił nowelizację Prawa energetycznego, dzięki której tworzone są metody działania dla produkcji magazynów energii elektrycznej. Powstało stowarzyszenie PSME które jest odpowiedzią na wprowadzane zmiany, bieżące potrzeby sektora energetycznego a także ochronę środowiska naturalnego. Podstawowym jego zadaniem jest prowadzenie działań nakierowanych na rozwój magazynów energii w kraju a także energetyki rozproszonej.To daje szanse na to, że w Polsce będą produkowane magazyny energii elektrycznej i będą mogły śmiało konkurować z produktami światowymi. W takie przedsięwzięcie zaangażowani się specjaliści posiadający doświadczenie co pozwoli uzyskiwać oczekiwane efekty i unikalny know-how.

Jakie zapisy nowelizacji są spełnieniem oczekiwań branży energetycznej?

Przede wszystkim zlikwidowanie podwójnie naliczanych kosztów utrzymania urządzeń energetycznych za prąd przesłany i pozyskany z magazynu energii. Jednak to kompleksowość nowelizacji i nowych regulacji sprzyja ich powstawaniu.Takie przechowywanie energii jest odrębnym przedmiotem działalności elektrowni, wytwarzanie oraz dystrybucja obrót energią elektryczną. Magazynowanie energii według nowej ustawy nie jest już objęte obowiązkiem sporządzania taryf, co pozwala na swobodne ustalanie cen na usługi jakie są realizowane przez magazyny energii. Jeśli chodzi o technologie magazynowania energii, nie tylko za pomocą akumulatorów, stale prowadzone są badania i tworzone są innowacyjne technologie. Jest to dla Polski ogromna szansa i dlatego musimy aktywnie włączyć się w te działania.

Co oznacza magazynowanie energii i magazyny energii?

Magazynowanie energii elektrycznej to proces, którego celem jest przekształcenie energii pozyskanej z sieci elektroenergetycznej czy też wyprodukowanej przez jednostkę wytwórczą do niej przyłączoną i współpracującą z nią do innej postaci energii. A także jej przechowanie, a następnie ponowne jej przekształcenie na energię elektryczną.

Natomiast magazyn energii to instalacja zapewniająca przechowywanie energii elektrycznej i przesłanie jej do sieci elektroenergetycznej.Takie określenie jest zdefiniowaniem procesu, co daje możliwość do różnego zastosowania magazynów energii. Na przykład jako element OZE lub ekwiwalentu rozbudowy sieci. Ponadto nowe przepisy o pozyskania prądu z magazynu energii który jest częścią OZE nie powodują utraty prawa do korzystania z systemów wsparcia z odnawialnych źródeł energii czy zielonych certyfikatów.

Magazyny energii są konieczne dla poprawienia działania systemu poprzez zwiększenie możliwości adaptacji większego zasięgu zielonej energii, usprawniając bezpieczeństwo jego pracy. Wprowadzenie na wewnętrzny rynek energetyczny magazynów energii jest nadzieją na stworzenie nowej polskiej branży gospodarczej.

Co sprzyja produkowaniu w Polsce magazynów energii elektrycznej?

Obecna polityka Unii Europejskiej w temacie energii elektrycznej oraz klimatu widzi magazyny energii jako najważniejszą technologię wspierającą gospodarkę niskoemisyjną. Przeznacza spore środki na różne projekty badawcze, pokazowe a także rozwojowe. Niezbędne są zmiany legislacyjne i pozalegislacyjne, dające zielone światło dla rozwoju magazynów energii w każdym segmencie rynku. To znaczy dla domowych magazynów energii, magazynów na poziomie niskich i średnich napięć, które położone są w pobliżu instalacji wytwarzających prąd aż po magazyny wielkoskalowe.

Ważne jest wprowadzenie w życie uchwalonych regulacji, które potęgują potencjał komercyjnego realizowania usług magazynowania energii. Czy są w Polsce magazyny energii? To przede wszystkim elektrownie szczytowo-pompowe będące takimi magazynami o dużej pojemności. Jednak te segment rynku w kraju jest na początkowym etapie rozwoju. W roku 2020 wykonano kilka inwestycji, uruchomiono największy bateryjny magazyn w kraju osiągnięty przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne, Energę i Hitachi. Magazyn energii ma 6 MW mocy w dwóch technologiach kwasowo-ołowiowej oraz litowo-jonowej, co ma przełożenie na pojemność 27 MWh.

Gdzie jest zlokalizowany? Przy farmie wiatrowej Bystra na obszarze powiatu Pruszcz Gdański. Ponadto grudniu 2020 roku PGE rozpoczęło użytkowanie magazynu o mocy ok. 2,1 MW i pojemności 4,2 MWh w Rzepedzi i w planach tej firmy jest zbudowanie magazynów energii o mocy co najmniej 800 MW do 2030 roku np. magazyn energii w Żarnowcu. Dla wielu przedsiębiorstw potrzebujących dobrych parametrów energii do wykorzystania w procesach technologicznych taki magazyn będzie wydajnym środkiem zaradczym. Przedsiębiorca uniknie zatrzymania linii produkcyjnej a co za tym idzie poniesienia strat finansowych, w wyniku awarii maszyn.

Przydomowe magazyny energii

W Polsce obserwuje się spore zainteresowanie magazynami energii elektrycznej jako dopełnienie instalacji fotowoltaicznych. Dotąd trwają rozmowy na temat rozszerzenia programu Mój Prąd o dopłaty do zakupu magazynu energii przez prosumentów (osoby wytwarzające prąd na własne potrzeby z odnawialnych źródeł energii). PSME domaga się wprowadzenie takich dopłat. Wytwarzając energię elektryczną i posiadając magazyn energii dana osoba staje się uczestnikiem rynku energii i osiąga profity. Dlatego jest to cenny model przyłączenia osób do systemu elektroenergetycznego.

Rozwój instalacji fotowoltaicznych w Niemczech czy Włoszech wyprzedza nasz kraj, jednak w Polsce przewidywany jest zbliżony scenariusz jej rozwoju. Przede wszystkim uwzględniając magazynowanie energii elektrycznej bez względu na warunki atmosferyczne. Bazując na doświadczeniu firm zagranicznych w zakresie falowników hybrydowych możemy doskonalić produkty. Posiadając domowy magazyn energii można bez problemu wykorzystywać zmagazynowaną nadwyżkę energii na: klimatyzację, kuchenkę indukcyjną, pompę ciepła czy inne urządzenia.

Potrzeba produkowania magazynów energii jest uzasadniona. Dlaczego? Wzmagają bezpieczeństwo systemu energetycznego, zapewniają stabilność pracy odnawialnych źródeł energii. A następnie powodują, większą dostępność rynkową usług magazynowania, które są niesłychanie ważne dla przemysłu energochłonnego.