Blog

Dlaczego magazyn podłączony do elektrowni wirtualnej to konieczność a nie kaprys?

Autor: blog. Data 02.25.2022

Dlaczego magazyn podłączony do elektrowni wirtualnej to konieczność a nie kaprys? thumbnail

Dlaczego magazyn podłączony do elektrowni wirtualnej to konieczność a nie kaprys? Sektor energetyczny zmienia się, a przyczyną tego są nowe regulacje prawne i zadania zrównoważonego rozwoju. Również strategie przedsiębiorstw, które objawiają się inwestycjami w segmencie projektów niskoemisyjnych oraz wprowadzanych innowacji. Do takich rozwiązań należy elektrownia wirtualna (VPP), będąca połączeniem różnych jednostek produkujących prąd położonych w różnych obszarach geograficznych. Chodzi o konwencjonalne i odnawialne źródła energii oraz magazyny energii i odbiorców oraz konsumentów.

Co trzeba wiedzieć o wirtualnej elektrowni?

Połączone jednostki produkujące prąd kreują innowacyjny ekosystem, umożliwiający planowanie i dopasowanie produkcji a także dające możliwość przemyślanego sposobu handlowania na rynku energii ponosząc możliwie najniższe koszty operacyjne. Kto może być operatorem wirtualnej elektrowni? Może to być przedsiębiorstwo przemysłowe, kilku graczy na rynku energetycznym zawiązujących porozumienie, pośrednik, operator sieci, dostawca energii czy agregator DSR. Przeobrażają oni rozproszone zasoby energetyczne w jedną pulę mocy. Nowoczesna technologia daje operatorom VPP możliwość wprowadzenia sprawnych modeli biznesowych dokładnie dostrojonych do ich potrzeb. Powoduje to, prostota wykorzystania wirtualnej elektrowni na rynkach międzynarodowych, dostosowanie do mechanizmów lokalnych a także do użytkowników oraz warunków.

Magazyn energii podłączony do wirtualnej elektrowni to konieczność

Magazyn energii podłączony do elektrowni wirtualnej jest obecnie optymalnym rozwiązaniem przy nadwyżce produkcji prądu. Wirtualna elektrownia efektywnie wspiera prognozowanie wytwarzania energii z instalacji z odnawialnych źródeł energii o charakterze zależnym od pogody, np. z farm wiatrowych i fotowoltaiki. Przewidywanie wielkości produkcji i cen prądu, bieżące i historyczne dane o produkcji i obciążeniach energetycznych są stale monitorowane, konsolidowane i zawiadywane w czasie rzeczywistym na jednej platformie. Wirtualna elektrownia umożliwia analizowanie przychodów i staje się dobrym narzędziem pomagającym w podejmowaniu decyzji przy stale zmieniającym się popycie i podaży.

Dlaczego powstała konieczność podłączania magazynów energii do wirtualnej elektrowni?

Wśród krajów europejskich Niemcy zdecydowały się na rezygnację z monopolu wielkich zakładów energetycznych. Pozwoliło to mniejszym firmom dołączyć do elektrowni wirtualnych. A co obserwowane jest w Polsce? Rynek podłączania magazynów energii do wirtualne elektrowni otwiera się i w ciągu najbliższych trzech lat widoczne będą spore zmiany w tym sektorze. Obecnie największymi graczami wprowadzającymi VPP są oczywiście Chiny, Australia, USA i kraje europejskie. Co napędza popyt na wirtualne elektrownie? Zmiany klimatyczne, postawienie na zwiększone korzystanie ze źródeł energii odnawialnej i wykorzystywanie jej do produkcji prądu. Ponadto zwiększają się oczekiwania ograniczenia kosztów produkcji energii elektrycznej. Wszystkie te czynniki powodują zwiększenie rynku na elektrownię wirtualną, która nie jest już kaprysem, ale jest nieuniknioną koniecznością.

Co w Polsce napędza rynek wirtualnej elektrowni?

W naszym kraju jest to niezawodność sieci przy korzystaniu z elektrowni wirtualnej, czyli rozproszonych zasobach energetycznych. Jednak to nie wszystko, składa się na to zwiększenie wytwarzania energii przez osoby posiadające fotowoltaikę, aby uzyskać tzw. niezależność energetyczną i pozyskiwanie dodatkowych zysków. Wirtualne elektrownie będą najważniejszym elementem strategii koncernów energetycznych jak i zaprzestaniu emisji CO2 do atmosfery w przemyśle. Czy są bariery uniemożliwiające dołączenie do VPP? Tak, to przede wszystkim koszty inwestycyjne, sieć zasobów materialnych i instytucjonalnych oraz regulacje prawne.

Niezbędne jest także nowoczesne myślenie zainteresowanych stron. VPP jest wspomagane przez Przemysłowy Internet Rzeczy, 5G i 4G-LTE które są niezbędne do otrzymywania informacji i kontaktowania się z zasobami w odległych lokalizacjach.Technologie chmurowe natomiast mają duże znaczenie dla przetwarzania danych i analityki. Możliwości VPP wzmacniane są przez systemy magazynowania energii. Magazyn podłączony do elektrowni wirtualnej daje wielu przedsiębiorstwom możliwość przejścia na korzystanie z zasobów energii odnawialnej w sprawny i stabilny sposób.Ta reforma energetyczna, wymaga jeszcze uporządkowania technicznego, gospodarczego i politycznego.  

Jak funkcjonuje elektrownia wirtualna?

Elektrownia wirtualna tak samo jak jej normalny odpowiednik ma możliwość sprzedawania energii na giełdzie energii. Ale są znaczące różnice, polegające na tym, że VPP nie ma jednego zakładu energetycznego, który produkuje energię. Ale składa się na nią wiele instalacji, które indywidualnie nie mogą zaistnieć na giełdzie. Ponadto nie ma dwóch jednakowych elektrowni wirtualnych, zdarza się jednak często, że ich modele biznesowe są różne. Właściciele farm fotowoltaicznych poszukują elektrowni wirtualnych z którymi mogą zawrzeć umowę na sprzedaż energii. Elektrownie mają również możliwość pośredniczenia w sprzedaży wytworzonej energii przez farmy na Towarowej Giełdzie Energii.

Wirtualna elektrownia w odniesieniu do systemy elektroenergetycznego stanowi zamkniętą i regulowaną strukturę stanowiącą odrębną całość. Jej przeznaczeniem jest nie tylko produkcja energii, ale odpowiedzialne monitorowane jej zużycia, także odnośnie potrzeb systemu energetycznego. Należy podkreślić, że operator staje się pośrednikiem dającym możliwość mniejszym podmiotom udziału w rynku energii.  

Magazyny energii oraz elektrownie wirtualne staną się nieodłączną częścią innowacyjnych systemów elektroenergetycznych. A dzieje się tak, ze względu na stabilizację pracy systemu elektroenergetycznego który powinien osiągnąć ważną pozycję na rynku energii. Kwestią szczególnie ważną w odniesieniu do rozwoju struktur teleinformatycznych jest cyberbezpieczeństwo.