Blog

Domowe magazyny energii jako sposób na gwałtowne zmiany klimatu i przerwy w zasilaniu

Autor: Adam Grabowski. Data 02.21.2022

Domowe magazyny energii jako sposób na gwałtowne zmiany klimatu i przerwy w zasilaniu thumbnail

Energia pochodząca z odnawialnych źródeł energii wkroczyła na dobre do naszego życia. 

Już prawie milion gospodarstw domowych w Polsce posiada własne prosumenckie instalacje fotowoltaiczne. Fotowoltaika domowa jest obecnie najlepszą inwestycją która pomaga ograniczyć skutki wzrostu cen energii i aktywnie wspiera walkę z gwałtownymi zmianami klimatu.Zmiany klimatu niosą za sobą gwałtowne zjawiska pogodowe. Nikogo już nie dziwi brak prad uw domu po burzy czy wichurze. Te zjawiska pojawiają się w niektórych  regionach Polski wielokrotnie w ciągu jednego roku. .  Aby uniknąć przerw w zasilaniu niezbędne są domowe magazyny energii, które przechowują nadwyżkę wyprodukowanego przez panele prądu lub prądu pobieranego z sieci w nocy gdy energia jest tańsza. To rozwiązanie przyjazne dla środowiska i opłacalne finansowo dla użytkownika. 

W krajach europejskich takich jak Niemcy i Włochy nastąpiła już synergia fotowoltaiki i magazynowania energii, ponieważ jest to zysk, bezpieczeństwo i niezależność energetyczna.  

Jak domowe magazyny energii rozwiązują problemy z zasilaniem?

W Polsce ważnymi działaniami na rynku energetycznym było wejście w życie Nowelizacji Prawa Energetycznego normującej przepisy prawa w zakresie magazynów energii. Eksperci znający technologię magazynów energii włączyli się w proces prowadzący do ich produkcji, zlikwidowania barier dla rozwoju branży energetycznej. Aby rozwijała się ona stabilnie trzeba stworzyć odpowiednie warunki dla rozwoju całego systemu magazynowania energii pochodzącej z fotowoltaiki czy elektrowni wiatrowych.

Na świecie instalacje dla domowego magazynowania energii to akumulatory, które są chętnie wykorzystywane na terenach obciążonych trudnymi warunkami atmosferycznymi. Silne wiatry czy powodzie stanowią zagrożenie dla sieci energetycznej. Polskę również nawiedzają kataklizmy związane ze zmianą klimatu a wiąże się to z przerwami w zasilaniu. Brak prądu jest dla wielu osób zagrożeniem życia i utratą dochodów. Dysponując magazynem energii, nie trzeba przejmować się brakiem dopływu prądu z sieci, ponieważ można czerpać energię z zapasów, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów. Jest to korzystne rozwiązanie zarówno dla gospodarstw domowych i firm.

Zmiany klimatu przekładają się na wzrost zainteresowania magazynami energii   

W Stanach Zjednoczonych magazynowanie energii na tzw. małą skalę odpowiadało za 60% baterii tylko w pierwszym kwartale 2019 roku. Ale obecnie liczba ich instalowania wzrosła aż o 138%, jest to ściśle związane z niestabilnością klimatu i poszukiwaniem niezależności na wypadek zakłócenia zasilania. Korzyści z takiej inwestycji są ogromne, ponieważ magazyny energii poza odpornością sieci, znacznie ograniczają emisję gazów cieplarnianych a także różnych zanieczyszczeń przedostających się do powietrza.

Jak wygląda magazynowanie energii elektrycznej na świecie?

W Stanach Zjednoczonych odnotowuje się wzrost zamówień nie tylko na instalacje fotowoltaiczne, ale również na magazynowanie nadwyżki wyprodukowanej energii. Jest to oczywiści ściśle związane z pożarami jakie nawiedzają np. Kalifornię czy powodziami w Houston. Aby przeciwdziałać takim kataklizmom, państwowe elektrownie włączają programy celowego wyłączania zasilania i uzyskania zaciemnienia. Celem tego jest zapobieganie pożarom przy silnym wietrze, gdy linie energetyczne są zagrożone wybuchem pożaru. Z tego powodu, wielu mieszkańców tego stanu inwestuje w energię słoneczną i magazynowanie.

Portoryko leżące w Ameryce Środkowej odnotowało wzrost ilości instalacji fotowoltaicznych oraz jednocześnie magazynowania energii.Ta liczba wzrosła dwukrotnie po przejściu huraganu Maria w 2017 roku. W tym czasie dostawcy baterii do magazynowania energii nie mogli nadążyć z realizacją zamówień. Ludność szybko doceniła korzyści płynące z takich instalacji, które dają im zabezpieczenie energetyczne w czasie trudności pogodowych. Przed huraganem w tym regionie odnotowany jedynie 5% instalacji fotowoltaicznych i magazynów, obecnie to już 95%. W północno-wschodniej części Stanów Zjednoczonych w miasteczku New Hampshire, ludność zmaga się z przerwami w pracy przez przechodzące burze lodowe i opady śniegu. Dlatego funkcjonujące w tym regionie przedsiębiorstwo użyteczności publicznej zaoferowało wsparcie miasta akumulatorami jako magazynami energii.

W Stanach Zjednoczonych prowadzona jest polityka wspierająca inwestowanie w magazynowanie energii. Przerwy w zasilaniu spowodowane przez huragany spowodowało wejście w życie przepisów które wspierają projekty słoneczne i energetyczne. Polska nie jest wolna od spustoszeń jakie powodują pożary, silne wiatry czy powodzie, dlatego należy patrzeć na domowe magazyny energii jako kluczową strategię. Jest to niezbędne przy zapobieganiu przestojom i brakiem energii podczas ekstremalnych zjawisk pogodowych.

Przydomowe magazyny energii a problemy z zasilaniem w Polsce

W Polsce obserwuje się wzrost zainteresowania domowymi magazynami energii, które są dodatkiem do fotowoltaiki.Taka oferta jest widoczna w wielu polskich firmach zajmujących się sprzedażą i montażem takich instalacji. Cały czas trwają pracę nad rozszerzeniem programu dofinansowania mikroinstalacji fotowoltaicznych Mój Prąd. Jest to niezwykle zasadne i pomocne dla gospodarstw domowych, ponieważ posiadając magazyn energii osoba produkująca prąd z odnawialnych źródeł energii uzyskuje korzyści. 

Domowe magazyny energii chronią gospodarstwa domowe przed utratę części energii, która pobierana jest przez zakłady energetyczne.Takie urządzenia dają możliwość przechowywania nadwyżki prądu bez żadnych strat gwarantując niezależność energetyczną. Jeżeli pojawią się niekorzystne warunki pogodowe, inwestor może w dowolnym momencie korzystać z energii zmagazynowanej w akumulatorze.