Blog

 Domowe magazyny energii

Autor: blog. Data 02.28.2022

 Domowe magazyny energii thumbnail

Domowe magazyny energii. Domowe magazyny energii mają szanse na pełniejsze zaistnienie na rynku energetycznym. Takie prognozy pochodzą z krajów europejskich które już wdrożyły magazynowanie energii elektrycznej. Ostatnie dane potwierdzają, że energia pochodząca ze słońca i magazynowanie osiągną wzrost nawet o 400%, a dokładnie z 4 GWh posiadanej pojemności z roku 2020 do aż 12,8 GWh w roku 2025. Współdziałanie pomiędzy fotowoltaiką dla potrzeb danego gospodarstwa domowego a bateriami w 2020 roku spowodowało wzrost o 44% do 140 000 zamontowanych instalacji. To ważne zdarzenie w przeobrażeniach w branży energetycznej w Europie.

Domowe magazyny energii czy są korzystne dla gospodarstw domowych?

Okazuje się, że tak, potwierdzają to dane uzyskane z niemieckich gospodarstw domowych. Montując wysokiej jakości instalacje fotowoltaiczne i magazyny energii właściciele płacili 1/3 przeciętnej ceny energii elektrycznej. Niemcy przodują na rynku fotowoltaiki w domach prywatnych, ale również takie kraje jak: Włochy, Anglia, Szwajcaria i Austria nie pozostają w tyle. Zamontowano 93% nowej europejskiej energii odnawialnej i magazynowania.

Domowe magazyny energii okazały się opłacalnym rozwiązaniem przy stałym wzroście cen za prąd. Rośnie popularność paneli fotowoltaicznych, ludzie zdają sobie sprawę, że magazyny zwiększą ich wartość. Innym ważnym czynnikiem opowiadającym się za połączeniem fotowoltaiki i magazynów energii jest osiągnięcie przez kraje Unii Europejskiej neutralności dla klimatu. Pozwala to uzyskać jeszcze większy udział w odnawialnych źródłach energii, a to zagwarantuje produktywne i opłacalne korzystanie z energii przez gospodarstwa domowe w godzinach szczytu.

Działania jakie muszą zostać podjęte dla produkcji domowych magazynów energii

Aby skutecznie wykorzystać energię ze słońca oraz ją magazynować zwiększając jej wartość niezbędne jest zmodernizowanie sieci energetycznych.Takie działania muszą zostać przeprowadzone na poziomie przesyłu oraz dystrybucji, natomiast elektrownie muszą zagwarantować czystość obecnych oraz przyszłych potrzeb systemu. Zaspokojenie tych potrzeb wymaga przygotowania rozporządzenia UE odnośnie baterii, wspierające konkurencyjność sektorów przemysłu, bez przeciążania producentów.

W Niemczech ilość domowych magazynów energii wzrasta i obecnie wynosi 300 000 instalacji, uzyskując wydajność 8,5 kWh (2020 rok). Może trudno uwierzyć, ale już 70 procent domowych paneli fotowoltaicznych w tym kraju posiada akumulatory do magazynowania energii elektrycznej. Co wpłynęło na taki wzrost obrotu bateriami dla gospodarstw domowych? Na pewno bezpieczeństwo, samowystarczalność, niezależność energetyczna. Inną przyczyną większego zainteresowania panelami solarnymi i magazynami energii w Niemczech stało się zniesienie przez rząd limitu 52 GW na moc fotowoltaiczną w celu uzyskania dotacji.

Uzyskiwane dane odnośnie domowych magazynów energii w Niemczech potwierdzają, że stanowią one około połowę obrotów branży energetyczne w roku 2020. Na tym rynku osiągnięto wysokie obroty, co przemawia za opłacalnością tych inwestycji. Systemy magazynowania energii doskonale sprawdzają się poprzez ograniczanie ilości prądu pobieranego z sieci w godzinach największego zapotrzebowania. Są również niezwykle przydatne w firmach do zasilania bezprzerwowego dla produkcji i centra danych czy też awaryjnego zasilania. Nie można oczywiście zapominać o magazynowaniu energii w infrastrukturze ładowania pojazdów elektrycznych.

Korzyści z domowych magazynów energii

Można stwierdzić, że domowe magazyny energii przynoszą wiele korzyści ich użytkownikom. Przechowując prąd we własnym magazynie, nie będzie obowiązku dzielenia się nim z elektrownią. A to obecnie obejmuje w granicach 20-30% dla gospodarstw domowych posiadających instalację o mocy do 10 kWp i powyżej 10 kWp. Będąc właścicielem instalacji fotowoltaicznej i magazynu energii można całkowicie uniezależnić się energetycznie. Prąd płynie nawet w sytuacji, gdy brakuje go w sieci energetycznej. Posiadając domek w środku lasu nie trzeba obawiać się zaników prądu, magazynowanie energii rozwiązuje ten problem.

W dobie zmian klimatycznych magazyny energii okazują się optymalnym rozwiązaniem. W wielu państwach, które są często narażone na różne kataklizmy jak: Houston, Kalifornia czy Puerto Rico popularność magazynowania energii znacznie wzrosła. Nie muszą już korzystać z zasilania gazem z generatorów diesla, które niestety nie wspierają sieci elektrycznej.

A jak przedstawia się polska energetyka? Jest ona obecnie w procesie przeobrażeń w stronę energetyki nisko- a ostatecznie zeroemisyjnej. Jednak takie reformy muszą mieć na uwadze takie takie dążenia jak: cyfryzacja, maksymalizacja efektywności energetycznej, rozwój odnawialnych źródeł energii, elektryfikacja, rozdzielenie systemów energetycznych. Domowe magazyny energii to ważny czynnik tworzenia nowej energetyki, usprawniający integrację OZE, zwiększając elastyczność systemu. W roku 2021 przyjęto Nowelizację Prawa Energetycznego, co kompleksowo normuje status prawny magazynów energii. Inwestycje zakładów energetycznych w magazyny będą wspierane dotacjami.