Blog

 Magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznej

Autor: blog. Data 03.16.2022

 Magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznej thumbnail

Magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznej. W związku z szybkim rozwojem produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych kraje UE stają przed pytaniem: co zrobić z nadmiarem energii elektrycznej. Wytwórcy energii elektrycznej z tradycyjnych źródeł wytwarzają energię w sposób ciągły, natomiast jej zużycie jest cykliczne: może być różne w różnych porach dnia, tygodnia czy porach roku. Na przykład zużycie w nocy jest mniejsze niż w ciągu dnia, a zimą wzrasta zużycie energii. Dlatego dziś pilnie potrzebne są działania zmierzające do uruchomienia jednolitego systemu energetycznego, który powinien stać się skutecznym narzędziem bilansowania podaży i popytu na rynku energii elektrycznej oraz zapewnić stabilność jego działania.

Magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznej

Jedną z przyczyn szybkiego rozwoju rynku magazynowania jest wzrost mocy odnawialnych źródeł energii. Włączenie OZE do systemów energetycznych staje się jednym z głównych bodźców do rozwoju technologii magazynowania, która może rozwiązać główny problem zielonej energii – nierównomierne wytwarzanie energii elektrycznej. Drugim powodem jest obniżenie kosztów technologii magazynowania energii elektrycznej. Redukcja kosztów w różnym stopniu dotyczy wszystkich typów napędów. Sieci energetyczne zaczynają ulegać przekształceniom podążając w stronę nowoczesnej struktury, czyli tzw. sieci inteligentnej w której wytwarzane zostają rozproszone systemy magazynowania energii. Jest to niezbędne do produkcji energii dla zaspokojenia popytu na obciążenie i poprawienie produktywności systemu.

Korzyści z zastosowania systemów magazynowania w systemie elektroenergetycznym

Technologie wytwarzania energii elektrycznej z wiatru i słońca, z roku na rok coraz tańsze, atakują rynki energii na całym świecie. Możliwość wytwarzania energii przy niskich lub zerowych kosztach krańcowych zmienia istniejące modele biznesowe i utrudnia życie producentom energii z paliw kopalnych, którzy muszą lobbować za mocą, a nie za kilowatogodziny, aby zapewnić stabilny poziom rentowności.

Dzięki magazynowaniu energii uczestnicy rynku energii elektrycznej mogą ograniczyć straty finansowe, będąc w stanie odpowiedzieć na potrzeby systemu energetycznego w możliwie najkrótszym czasie. Ponadto systemy magazynowania równoważą wahania cen na rynku energii elektrycznej w okresach nierównomiernych zmian podaży i popytu, zmniejszając tym samym ogólne koszty odbiorców energii elektrycznej. Ponadto magazynowanie energii pomoże zoptymalizować rachunki za energię elektryczną w godzinach szczytu.

Technologie magazynowania energii przechowują energię, gdy zużycie jest niższe niż produkcja i dostarczają energię, gdy zużycie jest wyższe niż produkcja. Zapewnia to bezpieczeństwo energetyczne i gotowość na sytuacje awaryjne, takie jak wypadek w elektrowni, umożliwia zbilansowanie obciążenia sieci, w której energia elektryczna wytwarzana jest z wykorzystaniem energii odnawialnej. Systemy magazynowania energii są również przydatne dla konsumentów, dzięki nim możliwe jest utrzymanie stabilnych cen energii elektrycznej w skali sieci publicznej lub zapewnienie indywidualnej elastyczności i niezależności zużycia przy lokalnym magazynowaniu w domach.

Będzie to miało dobry wpływ na środowisko naturalne dzięki:

  • Minimalizacja wytwarzania energii elektrycznej w elektrowniach cieplnych opalanych węglem poprzez umieszczenie pierwotnej rezerwy regulacyjnej.
  • Ograniczenie produkcji energii elektrycznej w elektrociepłowniach opalanych węglem ze względu na możliwość przyłączenia energetyki odnawialnej do sieci elektrycznych, które są niewyczerpalne. Nie naruszają równowagi ekologicznej planety, niosą nieporównywalnie mniejsze zagrożenia dla środowiska i nie produkują emisje gazów cieplarnianych i substancji szkodliwych.

Przeznaczenie magazynów energii w systemie przesyłowym

Postęp technologiczny i przepisy kierują branżę energii elektrycznej w stronę poszukiwania zastosowań magazynowania energii. Przedsiębiorstwa użyteczności publicznej reorganizują swoją obecną infrastrukturę, wdrażają innowacyjne technologie, narzędzia w celu umożliwienia sieci energetycznej funkcjonowanie niezawodne, wydajniejsze i korzystne ekonomicznie. Cechą inteligentnych sieci stają się magazyny energii. Takie systemy zostały uznane za technologie wspierające: zarządzanie zasobami sieciowymi, poprawa jakości sieci, elastyczność sieci i odporność. Magazyny energii są ważnymi elementami integracji OZE. Inne wykorzystanie magazynowanej energii to mikrosieci, zastosowanie systemów magazynowania energii obejmują rozprzestrzenienie sieci elektroenergetycznej obszarów oddalonych.

Rozpowszechniane magazyny energii wspomagające stabilność sieci energetycznej

Energooszczędnymi zasobnikami energii są akumulatory, koła zamachowe, magazyny magnetyczne oraz sprężonego powietrza.Takie rozwiązania kreują kierunek, w projektowaniu rozbudowy mocy wytwórczych, linii przesyłowych i tworzenia stacji elektroenergetycznych, których zadaniem będzie obsługa energii uwzględniająca przyszłe zapotrzebowanie. Wykorzystanie zasobów energii odnawialnej potrzebuje zwiększonej elastyczności dla prawidłowego zintegrowania z siecią energetyczną.

Magazynowanie energii ma ogromne znaczenie dla zagwarantowania elastyczności usług na każdym poziomie sieci elektroenergetycznej, wspierając produktywniejsze sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych. Magazyny energii stanowią doskonałe wspomaganie jako źródło zasilania awaryjnego minimalizując ilość energii niedostarczonej do odbiorców.